Företag

Föreläsningar, kurser, workshops & gruppcoaching

Ladenberg Nutrition kan bli din viktiga hälsopartner för att få friska och hållbara medarbetare på företaget.

Ladenberg Nutrition erbjuder tjänster inom:
– stress & neuroledarskap
– kost & näring
– holistisk hälsa

Ohälsa kostar företagen miljardbelopp varje år och denna siffra ökar konstant.

Ladenberg Nutrition är medlem i:

Hållbar högprestation – stressmanagement

Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag är till följd av stress och utmattning. Företag och människor behöver hitta sätt att hantera stress.

Inom Hållbar Högprestation erbjuds:
– föreläsningar
– gruppbaserat/individuellt lärande
– workshops

Läs mer om innehåll, syfte och målgrupp längre ner på sidan och om innehåll här.

Referenser

“Ellinors föreläsning Hållbar Högprestation är inspirerande och intressant och den fick oss, ett stort gäng Saab ingenjörer som jobbar inom systemutveckling, att vakna till, reflektera och skratta, samt så gav Ellinor oss en rad konkreta tips och råd att tillämpa för att kunna prestera under lång tid, både privat och på arbetet.”
Tobias Jansson, Sektionschef, Saab AB

“Ellinor Ladenbergs föreläsning gav mig och min ledningsgrupp oerhört värdefull inspiration, insikt och kunskap om vikten av kost, motion och återhämtning. I en stressad vardag med högt uppsatta mål och ambitioner är det viktigt att det inte är för svårt att göra rätt. Föreläsningen lämnade oss med en känsla av engagemang och beslutsamhet att vilja göra långsiktiga förändringar för en fortsatt hållbar högprestation!”
Åsa Ekberg, Head of Contact Center, Danske Bank

“Vi är väldigt nöjda med Ellinors deltagande på vår kick-off. De flesta av oss lever med höga krav på kvalitet i arbete och tuffa deadlines kombinerat med ett aktivt privatliv. Ellinor gav oss inspiration och konkreta tips för att hålla balans och hitta energi i vardagen. Hon sprider en positiv energi samt har en förmåga att skapa engagemang genom att göra saker enkla och tillgängliga.”
Robert Polstam Kontorschef, Meritmind AB

Till alla referenser

Föreläsningar inom 3 områden:

Neuroledarskap

  • Hållbar högprestation – 1-3 timmar eller heldag
  • Hållbar högprestation – gruppcoaching 5 mån
  • Hållbar högprestation – ledare, hel/halvdag

Näringsmedicin

  • Mat som medicin           1-3 timmar
  • Supermat – friskare liv 1-3 timmar
  • Näring för knopp och kropp 1-3 timmar

Holistisk hälsa

  • Mitt bästa jag                      1-3 timmar
  • Så får du friskare livsstil 1-3 timmar
  • Karriären och hälsan   1-3 timmar

Innehåll, syfte, målgrupper för föreläsningarna

Hållbar högprestation

Information om konceptet hittar du här.

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om hur stress påverkar kroppen och vår hjärna samt ge konkreta verktyg för hur man kan lära sig att arbeta mer med hjärnan istället för mot den.

Innehåll
Bakgrund kring stressens biverkningar och vad som händer i kroppen när vi stressar
Hur kan man komma tillrätta med stress på individ- och företagsbasis?
Hjärnoptimering – hur jobbar du mer med hjärnan istället för mot den?
Hur får man in återhämtningen och rörelsen i en fullspäckad vardag?
Kosten kopplat till mental styrka och balans
Konkreta övningar

För vem
För alla företag som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress och som vill få ner stressnivå på företaget.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, forskning kopplat till humor och igenkänning

Längd
Ledare – hel eller halvdag
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim samt heldag
Gruppbaserat coachingprogram 5-10 personer 5 månader innehåller 5 fysiska träffar samt uppgifter att göra under tiden

Hållbar högprestation - gruppcoaching 5 månader

Information om konceptet hittar du här.

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om hur stress påverkar kroppen och vår hjärna samt ge konkreta verktyg för hur man kan lära sig att arbeta mer med hjärnan istället för mot den.

Innehåll
Gruppbaserat program om 5-10 personer, omfattning är 5 träffar. Varje träff är 2 timmar lång med ca 4 veckors mellanrum.

Träffarna bygger på konceptet Hållbar högprestation och neuroledarskap och syftar till att individerna i gruppen får kunskap om hjärnan och kroppen, de får utbyta erfarenheter med varandra och de får uppgifter mellan träffarna att göra tills nästkommande gång för att komma igång och ändra sitt beteende.

Träffarna bygger på neurovetenskap, neuroledarskap, vetenskaplig och beprövad erfarenhet och personlig erfarenhet av Ladenberg Nutrition.

Träff 1: Orientering – nuläge.Stresstegen.
Träff 2: Självinsikter – börja arbeta med hjärnan istället för mot hjärnan.
Träff 3: Återhämtning
Träff 4: Kost och rörelse
Träff 5: Återknytning och sammfattning Nuläge, orientering, stresstegen. Vad har vi lärt oss? 

– Träffarna handlar om hur du optimerar din prestation med hälsan i fokus och hur du kan tänka kring prestation, återhämtning och stress, kost och hjärnans optimering.

– Träffarna tar upp bakgrund kring stressens biverkningar och vår kropp.

– Hur optimerar man hjärnan? Konkreta tips och råd.

– Hur får man in träningen och återhämtningen i en fullspäckad vardag?

– Kostens betydelse

Krav på deltagarna:
Att deltagaren själv vill ha en förändring i sitt beteende och i sin nuvarande situation. Om inte denna vilja finns kan vi inte få några goda resultat.

För vem
För alla företag och individer som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress och som vill få ner stressnivå på företaget.

Stil på kursen
Träffarna är inspirerande och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost, vi delar erfarenheter med varandra och peppar varandra genom en öppen och ärlig dialog.

Längd
Gruppbaserat coachingprogram 5-10 personer 5 månader innehåller 5 fysiska träffar samt uppgifter att göra under tiden

Hållbar högprestation - ledare

Information om konceptet hittar du här.

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om hur stress påverkar kroppen och vår hjärna samt ge konkreta verktyg för hur man kan lära sig att arbeta mer med hjärnan istället för mot den utifrån ledarperspektivet.

Innehåll
Föreläsningen är inspirerande och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost och med inriktning på ledarskapet.

– Föreläsningen handlar om hur du optimerar din prestation med hälsan i fokus och hur du kan tänka kring prestation, återhämtning och stress, kost och hjärnans optimering.

– Föreläsningen tar upp bakgrund kring stressens biverkningar och vår kropp.

– Hur optimerar man hjärnan? Konkreta tips och råd.

– SCARF modellen och hur denna kan användas praktiskt i ledarskapet

– Hur får man in träningen och återhämtningen i en fullspäckad vardag

-Reflektion, workshop och diskussion, hur kan du applicera förändringar på din arbetsplats och i ditt ledarskap?

 

Krav på deltagarna:
Intresse och öppenhet inför området stress, hjärnan neuroledarskap.

För vem
För alla företag och ledare som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress, hur hjärnan fungerar och aktivt använda detta gentemot sina anställda och sig själv för högre energi-, produktivitets- och kreativitetsnivå.

Stil på kursen
Inspirerande, faktarik, insiktshöjande, konkret och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost. Stor vikt läggs också på egna reflektionsövningar i grupp och enskilt.

Längd
hel- eller halvdagskurs

Mitt bästa jag!

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om inspiration till friskare livsstil inom kost, rörelse och återhämtning.

Innehåll
Kroppens naturliga tillstånd är att vara frisk. För att uppnå det behöver vi tillföra kroppen rätt näring, rätt tankar och fysisk aktivitet. Hur kan man ”boosta” kroppen på rätt sätt och undvika alla energitjuvar? En inspirerande föreläsning som ger pepptalk till de anställa att börja leva mer hälsosamt.

För vem
För alla företag som önskar inspirera sin personal till att börja satsa på sin hälsa och höja sin energi.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, aha-upplevelser, lättsam med igenkänning och humor.

Längd
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim samt heldag

 

 

 

1 – 3 timmar

Kroppens naturliga tillstånd är att vara frisk. För att uppnå det behöver vi tillföra kroppen rätt näring, rätt tankar och fysisk aktivitet. Hur kan man ”boosta” kroppen på rätt sätt och undvika alla energitjuvar?

En inspirerande föreläsning som ger pepptalk till de anställda att börja leva mer hälsosamt.

Bygg din karriär med

Mat som medicin

Syfte:
Att öka inspirationen och kunskapen kring mat och vilka råvaror som är det mest näringstäta.

Innehåll
Maten är en av de mest kraftfulla komponenterna som finns för att hålla kroppen frisk, stärka immunförsvaret, motverka inflammationer och balansera upp hormoner och blodsocker. I denna föreläsning går vi igenom vilka råvaror som faktiskt hjälper dig att hålla dig frisk hela livet.
Strategier, topplistor på den mest näringsrika maten och tillvägagångsätt ger dig en kickstart att vilja börja göra en kostförändring.

För vem
För alla företag som önskar öka kunskapen och inspirationen hos sina anställda kring kostens stora inverkan på hälsan.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, lättsamt med aha-upplevelser och med vetenskapliga nya forskningsrön kring kostens betydelse.

Längd
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim,

Supermat – vägen till ett friskare liv

Syfte:
Att öka inspirationen och kunskapen kring mat och vilka råvaror som ingår i begreppet supermat och varför.

Innehåll
Det nya begreppet supermat blir allt vanligare i Sverige idag. Men vad innebär detta och vilka råvaror ska du välja? Vad finns det för nya råvaror och forskning som stödjer att supermat faktiskt är vad den heter? Och vilka effekter har supermaten på din hälsa.

För vem
För alla företag som önskar öka kunskapen och inspirationen hos sina anställda kring kostens stora inverkan på hälsan.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, lättsamt med aha-upplevelser och med vetenskapliga nya forskningsrön kring kostens betydelse.

Längd
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim.

Näring för kropp och knopp

Syfte:
Att öka kunskapen och insikten om kopplingen mellan hjärnans och kroppens kapacitet kopplat till kosten. 

Innehåll
En föreläsning som ger dig insikter om hur viktigt sambandet är mellan din kropp och ditt psyke. Vi går igenom och testar om du är vänster- eller högerdominant i din hjärna, du får de viktigaste redskapen att jobba med för att få en stabil hjärna och en stark kropp.
Vi går igenom näringen för mental och fysisk balans och du får med dig konkreta tips och får råd för en optimerad hälsa.

För vem
För alla företag som önskar öka kunskapen och inspirationen hos sina anställda kring optimal kost för hjärnan och kroppen.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, lättsamt med men med intressanta inslag av fördjupad kunskap

Längd
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim,

 

Bygg din karriär med hälsa som grund

Syfte:
Att öka inspirationen och kunskapen kring mat och vilka råvaror som ingår i begreppet supermat och varför.

Innehåll
Hur du lyckas åstadkomma rätt saker med rätt fokus och bibehåller en strålande hälsa som ledare. Som ledare är du en förebild för din personal. Du ska också orka driva, engagera dig och bibehålla energi och fokus. Hur tar du hand om dig? Hur kan du hitta balansen och kreativiteten med hjälp av en strålande hälsa?

För vem
Passar ledare och chefer med hög arbetsbelastning och personalansvar. Här kan du läsa mer.

Stil på föreläsningen
Fördjupande och informativ med konkreta exempel

Längd
Föreläsningar 1-3 tim.

 

 

Hur ska du lyckas åstadkomma resultat med rätt fokus och bibehålla en strålande hälsa som ledare. Som ledare är du en förebild för din personal.

Du ska också orka driva, engagera dig och bibehålla energi och fokus. Hur tar du hand om dig? Hur kan du hitta balansen och kreativiteten med hjälp av en utmärkt hälsa?

Passar ledare och chefer med hög arbetsbelastning och personalansvar.

Hormoner, mage-tarm systemet, tarmfloran, inflammation m m

Fördjupande föreläsningar på professionell nivå för näringsterapeuter, kostrådgivare, PT’s, hälsocoacher och allmänhet inom ovanstående områden.

Rawfoodevent

Ladenberg Nutrition lagar rawfood och berättar om maten. Passar utmärkt till ett kundevent, en kickoff, en inspirationsträff o s v. Läs mer om detta här.

Priser:

En föreläsning ca 1-2 tim: Offert
Halvdagsworkshop med föreläsning ca 3-4 tim: Offert
Heldagsworkshop med föreläsning ca 7-8 tim: Offert
Gruppcoaching Hållbar Högprestation (max 10 pers) à 2 tim: Offert
Gruppcoaching Hållbar Högprestation (max 10 pers) à 2 tim 5 tillfällen: Offert
Individuell coaching Hållbar Högprestation à 1,5 tim: 2 000 kr
Individuell coaching Hållbar Högprestation à 1,5 tim 3 tillfällen: 6 000 kr

Alla priser är exklusive moms.

Varmt välkommen att höra av dig!

Ellinor Ladenberg
tel:       0705-38 44 88
epost:  ellinor@ladenberg

Ellinor Ladenberg

Ellinor är utbildad inom Näringsmedicin och Neuroledarskap med inriktning på funktions-medicin och hjärnan. Hon arbetar med företag som föreläsare och som utbildare inom hälsa för professionella.

Uppdragsgivare

Nyhetsbrev

Ladenberg Nutrition på Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Ladenberg Nutrition på Instagram