Jag är med i Aftonbladet och pratar frukosttips tillsammans med 5 andra kostexperter.

Artiklarna hittar du här (av upphovsrättsliga skäl kan jag tyvärr endast länka till dessa och de ligger på plussidorna.)

Frukosten som kickstartar viktraset

Så superladdar du din frukost

I kraft och hälsa,

Ellinor