SCARF och ledarskapet

I forskningsresultat så har man kunnat se att vår hjärna är oerhört social och reagerar väldigt starkt på hot från omvärlden. Hot mot hjärnan förr i tiden kunde vara något helt annat än vad det är idag (t ex om vi blev jagade av vilda djur). Hot idag kan vara saker som händer under en arbetsdag. Vår hjärna triggas nämligen igång av utanförskap, brist på information, orättvisor m m. Utanförskap är någonting som faktiskt påverkar hjärnan lika mycket som fysisk smärta.

SCARF-modellen involverar områden i hjärnan som kontrollerar både våra sociala behov och vår överlevnad. Modellen är starkt förankrad i neurovetenskapen och hjärnforskning och är grundad av David Rock.

Idén bakom SCARF-modellen är att underlätta hur kunskap om hjärnan kan underlätta för både ledare, lärare, anställda och människor för att må bra och prestera sitt yttersta.

SCARF står för:

·      Stauts
·      Certainty
·      Autonomy
·      Relatedness
·      Fairness

Status
Vilken status vi har i olika grupper (på jobbet, i skolan, i familjen, bland vänner m m) verkar vara väldigt viktigt för vår hjärna och välmående. Status inkluderar inte vem som tjänar mest, det kan istället röra sig om specifika kunskaper, senoritet, popularitet, bästa resultatet m m. Status har också mycket att göra med att man blir sedd som människa. Bara genom att en ledare tänker på detta så höjer man automatiskt statusen hos sin medarbetare.

Hur du kan förbättra status hos dina medarbetare:

·      Stärk dina medarbetare genom positiv feedback.
·      Ha en positiv attityd gentemot dina medarbetare, se dem i ögonen och låt dem känna sig sedda
·      Ha en ödmjuk inställning, det här kan du förmodligen göra mycket bättre än mig…
·      När människor lär sig nya saker så förbättras deras status, så uppmuntra utbildningar, kurser och att ta sig an nya saker.

Hur kan man jobba med ett undvika hot mot status och hur förbättrar men certainty, autonomy, relatedness och fairness? Ladenberg Nutrition har satt ihop ett helt handlingsprogram utifrån detta, med undervisande kunskap om hjärnan och sedan praktiska övningar för att stärka sitt eget ledarskap och sina medarbetare utifrån hjärnans perspektiv.

I dagsläget sitter jag och förbereder nästa veckas kurs Hållbar Högprestation för ledare på ett stort IT-bolag. Vi kommer att jobba mycket med konkreta handlingsplaner för hur du lär dig att jobba mer med hjärnan istället för mot den. Dessa ledare får också ett snyggt paketerat material med sig hem med konkreta uppgifter och ny kunskap som de ska jobba vidare med under lång tid.

-Är du intresserad av att få ut hjärnforskning och kunskap om hjärnan på din arbetsplats?
-Vill du som ledare få bra redskap för att jobba med din egen hållbarhet som ledare och människa?
-Vill du som anställd lära dig mer om hur du kan stärka upp dig själv och samtidigt bli både mer effektiv och fokuserad?
-Vill du veta hur du stärker upp din kreativitet och får in en hälsosam livsstil?

Kontakta Ladenberg Nutrition AB och Ellinor Ladenberg på ellinor@ladenberg.se alt på 0705-38 44 88 eller gå in på hemsidan och läs mer.

Läs mer om företagstjänsterna här.

Varmt välkommen att höra av dig!

I kraft och hälsa,

Ellinor