Att få en insikt kan jämföras med att man får en aha-upplevelse. Du har säkert upplevt känslan när du plötsligt förstår hur någonting fungerar eller hur saker och ting hänger ihop. Med hjälp av 3 punkter kan du öka förmågan att få en insikt.

Att öka sin förmåga att få insikter är oerhört värdefullt för en mängd olika saker. Du kan till exempel lära dig saker snabbare, du kan lättare skapa lösningar på komplexa problem och du blir mer kreativ. När vi lär oss hur vår hjärna fungerar kan vi se till att den får bättre förutsättningar att skapa en insikt. Och för att inte tala om välbehaget som sker när vi får en aha-upplevelse, dopamin – vårt välmåendehormon strömmar igenom kroppen och ger oss sköna känslor.

Miljoner läggs på kompetensutveckling men kan inte tas emot

Forskning visar att ett ögonblick av insikt kan skapa snabbare och effektivare inlärning. Många organisationer lägger miljontals kronor på vidareutbildning av sina medarbetare varje år, men i många fall kan den nya kunskapen inte tas emot eftersom förmågan att skapa insikter inte finns närvarande.

Att få en insikt kan motivera människor att de faktiskt ändrar sina beteenden och gör förändringar i sin livsstil och i sitt arbetssätt. Någonting som är mycket värt eftersom felaktiga arbetssätt, för mycket stress och sämre livsstilsval skapar mindre effektivitet, låg energi och lägre produktivitet och kan leda till ökad stress och att man inte trivs på jobbet.

När vi hjälper hjärnan att snabbare komma till insikt om olika saker får vi inte bara en aha-upplevelse på köpet, vi får förändrade hjärnstrukturer och ökade kopplingar mellan olika delar av hjärnan.

43 % av ledarna ineffektiva på att driva förändring

Förmågan att snabbt driva igenom förändringar och arbetssätt och att förhålla sig förändringar i omvärlden är någonting som de flesta företag har som sina största utmaningar. En studie från 2011 med mer än 12 000 ledare visade att 43 procent av ledarna var ineffektiva i att få igenom och driva förändring, identifiera framtida talanger eller coacha och utveckla medarbetare. (1)

Förmågan att skapa insikter hos sina medarbetare verkar vara det som är avgörande för om företagen kan driva igenom framgångsrika förändringar hos sina medarbetare. (2)

Öka insikterna med hjälp av tre viktiga punkter

Känslor
Man lär sig mer om det finns en känslomässig komponent inblandad. Aktivitet i amygdala som aktiveras när vi är känslomässigt engagerade påverkar hippocampus och gör att vi minns mer och på så sätt ökar våra insikter. (3)

Avslappning
Våra hjärnvågor är av stor betydelse för att vi ska kunna få en insikt. I studier har man sett att två sekunder innan man får en insikt har man större del av avslappnande alfa hjärnvågor närvarande. Vi behöver alltså vara i ett avslappnat tillstånd för lättare få insikter. (4)

Positivitet
Om vi är i ett positivt tillstånd så ökar vår förmåga att få insikter betydligt än om vi skulle vara i ett neutralt tillstånd. Förmågan att få en insikt minskar ännu mer om vi är i ett negativt tillstånd. (5)

Dina bästa idéer

Har du funderat över när du får dina bästa idéer? Vid lite närmare eftertanke så är det kanske inte när du brukar forcera fram en lösning som idéerna kommer, utan när du är i ett avslappnat tillstånd och du får tillgång till fler områden i hjärnan som kan samspela.

För mig så brukar de bästa idéerna komma när jag cyklar, är i skogen, duschar eller när jag bara slappnar av. Min mormors uttryck “lilla vän, sov på saken så har du säkert ett svar imorgon” fungerar klockrent för det mesta. Hur är det för dig, när får du dina bästa idéer?

Vill du veta mer om mig och mina tjänster? Gå in här och läs mer om mina tjänster och vad jag kan göra för ditt företag, jag har både korta och långa program för hållbar hälsa hos medarbetarna och de syftar till att öka fokus, flow och minska stressen.

I kraft och hälsa,

No alt text provided for this image

Ellinor Ladenberg

 

1.Boatman & Wellis, 2011)
2.Neuroleadership Journal,Why insight matters, 6, 2015
3.Davachi et al., 2010
4.Jung-Beeman et al. 2004, Plos Biology
5.Subramanium et al. 2008, J. of Cog. Neuro