Gentester – hur fungerar det?

Genetik det vill säga det som vi ärver från våra föräldrar och tidigare generationer är någonting som är ett mycket hett forskningsområde. Du kan läsa ett tidigare blogginlägg från mig här som förklarar varför genetikområdet är så viktigt. Att prova gentester Jag...