Företag

Ladenberg Nutrition drivs av Ellinor Ladenberg som är en van, trygg och professionell föreläsare som har föreläst för tusentals personer under de senaste fem åren. Med ögon för kundens bästa så skapar hon minnesvärda föreläsningar och workshops som ger människor lust att förändras och gör avtryck genom att lämna efter sig massor av inspiration och konkreta tips till mer välmående företag och medarbetare.

 

Ladenberg Nutrition hjälper ditt företag att:

– Minska stressen för individen, ledaren och utbilda så att stress minskar i företaget.
– Lär människor skapa hållbara livsstilsförändringar inom kost, rörelse och återhämtning.
– Öka fokus, effektivitet och flow hos företag genom kunskap om hjärnan


Resultat högt över förväntan på hälsosatsning

Läs hela artikeln om Norrköpings Hamns samarbete med Ladenberg Nutrition.

Ellinors föreläsning Hållbar Högprestation är mycket inspirerande och intressant! Den fick oss, ett stort gäng Saab ingenjörer att vakna till, reflektera och skratta. Ellinor gav massor av konkreta tips och råd för att prestera under lång tid, både privat och på arbetet.”
Tobias Jansson

Sektionschef , Saab AB

Ellinors föreläsning gav mig och min ledningsgrupp oerhört värdefull inspiration, insikt och kunskap. I en stressad vardag med högt uppsatta mål och ambitioner är det viktigt att det inte är för svårt att göra rätt. Föreläsningen lämnade oss med en känsla av engagemang och beslutsamhet att vilja göra långsiktiga förändringar för en fortsatt hållbar högprestation!
Åsa Ekberg

Head of Contact Center, Danske Bank AB

Föreläsningar inom 3 områden:

 

 

Innehåll, syfte, målgrupper för föreläsningarna

Mitt bästa jag!
Syfte:
Att höja kunskapsnivån om inspiration till friskare livsstil inom kost, rörelse och återhämtning.

Innehåll
Kroppens naturliga tillstånd är att vara frisk. För att uppnå det behöver vi tillföra kroppen rätt näring, rätt tankar och fysisk aktivitet. Hur kan man ”boosta” kroppen på rätt sätt och undvika alla energitjuvar? En inspirerande föreläsning som ger pepptalk till de anställa att börja leva mer hälsosamt.

För vem
För alla företag som önskar inspirera sin personal till att börja satsa på sin hälsa och höja sin energi.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, aha-upplevelser, lättsam med igenkänning och humor.

Längd
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim samt heldag

 

 

 

1 – 3 timmar

Kroppens naturliga tillstånd är att vara frisk. För att uppnå det behöver vi tillföra kroppen rätt näring, rätt tankar och fysisk aktivitet. Hur kan man ”boosta” kroppen på rätt sätt och undvika alla energitjuvar?

En inspirerande föreläsning som ger pepptalk till de anställda att börja leva mer hälsosamt.

Bygg din karriär med

Fokus & flow - minska stressen & höj energin

Läs mer om föreläsningen här.

Syfte:
Du lär dig att förstå hur du ska öka ditt fokus och hur du därigenom lättare kan försätta dig i flow. Genom mer fokus & flow får du mycket mer gjort samtidigt som du minskar din stress. Du lär dig arbeta med hjärnan istället för emot den.

Innehåll
Föreläsningen är inspirerande och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost och med inriktning på ledarskapet.

–  Föreläsningen handlar om hur hjärnan fungerar och hur det mänskliga sinnet fungerar.
– Hur kan du öka ditt fokus och varför är det så svårt till en början?
– Vad uppnår du genom ökad fokusträning och hur börjar man?
– Vad är egentligen flow och varför blir du så produktiv?
– Går det att öva sig till att hamna i flow?
– Hur går man från låg energi till att få höj energi?

Dessa är några av frågorna som besvaras i föreläsningen.

Krav på deltagarna:
Intresse och öppenhet inför att vilja öka sitt fokus och flow och höja sin energi.

För vem
För alla företag och ledare som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress, hur hjärnan fungerar och aktivt använda detta gentemot sina anställda och sig själv för högre energi-, produktivitets- och kreativitetsnivå.

Stil på kursen
Inspirerande, faktarik, insiktshöjande, konkret och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost. Stor vikt läggs också på egna reflektionsövningar i grupp och enskilt.

Längd
1-3 timmar

Förstå hjärnan genom SCARF-modellen
Här kan du läsa mer om SCARF.

Syfte:
Du får lära dig hur SCARF-modellen fungerar och hur du praktiskt kan applicera den privat och på arbetet.

Innehåll
Föreläsningen är inspirerande och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska övningar för att kunna få en ökad mental hälsa, minskad stress och bättre relationer både privat och på jobbet.

– Föreläsningen handlar om hur hjärnan fungerar och hur vi kan arbeta med den neurovetenskapliga modellen SCARF i vardagen.
– Genomgång av de olika områdena i SCARF.
– Workshop och förbättringsåtgärder på den egna arbetsplatsen

Krav på deltagarna:
Intresse och öppenhet inför att minska stress och öka sin mentala hälsa

För vem
För alla företag och ledare.

Stil på kursen
Inspirerande, faktarik, insiktshöjande, konkret och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom. Egna reflektionsövningar i grupp och enskilt.

Längd
1-3 timmar

Hållbar prestation

Information om konceptet hittar du här.

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om hur stress påverkar kroppen och vår hjärna samt ge konkreta verktyg för hur man kan lära sig att arbeta mer med hjärnan istället för mot den.

Innehåll
Bakgrund kring stressens biverkningar och vad som händer i kroppen när vi stressar
Hur kan man komma tillrätta med stress på individ- och företagsbasis?
Hjärnoptimering – hur jobbar du mer med hjärnan istället för mot den?
Hur får man in återhämtningen och rörelsen i en fullspäckad vardag?
Kosten kopplat till mental styrka och balans
Konkreta övningar

För vem
För alla företag som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress och som vill få ner stressnivå på företaget.

Stil på föreläsningen
Inspirerande, utan pekpinnar, forskning kopplat till humor och igenkänning

Längd
Ledare – hel eller halvdag
Föreläsningar för arbetsgruppen 1-3 tim samt heldag
Gruppbaserat coachingprogram 5-10 personer 5 månader innehåller 5 fysiska träffar samt uppgifter att göra under tiden

Hållbar högprestation - gruppcoaching 5 månader
Information om konceptet hittar du här.

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om hur stress påverkar kroppen och vår hjärna samt ge konkreta verktyg för hur man kan lära sig att arbeta mer med hjärnan istället för mot den.

Innehåll
Gruppbaserat program om 5-10 personer, omfattning är 5 träffar. Varje träff är 2 timmar lång med ca 4 veckors mellanrum.

Träffarna bygger på konceptet Hållbar högprestation och neuroledarskap och syftar till att individerna i gruppen får kunskap om hjärnan och kroppen, de får utbyta erfarenheter med varandra och de får uppgifter mellan träffarna att göra tills nästkommande gång för att komma igång och ändra sitt beteende.

Träffarna bygger på neurovetenskap, neuroledarskap, vetenskaplig och beprövad erfarenhet och personlig erfarenhet av Ladenberg Nutrition.

Träff 1: Orientering – nuläge.Stresstegen.
Träff 2: Självinsikter – börja arbeta med hjärnan istället för mot hjärnan.
Träff 3: Återhämtning
Träff 4: Kost och rörelse
Träff 5: Återknytning och sammfattning Nuläge, orientering, stresstegen. Vad har vi lärt oss? 

– Träffarna handlar om hur du optimerar din prestation med hälsan i fokus och hur du kan tänka kring prestation, återhämtning och stress, kost och hjärnans optimering.

– Träffarna tar upp bakgrund kring stressens biverkningar och vår kropp.

– Hur optimerar man hjärnan? Konkreta tips och råd.

– Hur får man in träningen och återhämtningen i en fullspäckad vardag?

– Kostens betydelse

Krav på deltagarna:
Att deltagaren själv vill ha en förändring i sitt beteende och i sin nuvarande situation. Om inte denna vilja finns kan vi inte få några goda resultat.

För vem
För alla företag och individer som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress och som vill få ner stressnivå på företaget.

Stil på kursen
Träffarna är inspirerande och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost, vi delar erfarenheter med varandra och peppar varandra genom en öppen och ärlig dialog.

Längd
Gruppbaserat coachingprogram 5-10 personer 5 månader innehåller 5 fysiska träffar samt uppgifter att göra under tiden

Hållbar prestation - ledare

Information om konceptet hittar du här.

Syfte:
Att höja kunskapsnivån om hur stress påverkar kroppen och vår hjärna samt ge konkreta verktyg för hur man kan lära sig att arbeta mer med hjärnan istället för mot den utifrån ledarperspektivet.

Innehåll
Föreläsningen är inspirerande och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost och med inriktning på ledarskapet.

– Föreläsningen handlar om hur du optimerar din prestation med hälsan i fokus och hur du kan tänka kring prestation, återhämtning och stress, kost och hjärnans optimering.

– Föreläsningen tar upp bakgrund kring stressens biverkningar och vår kropp.

– Hur optimerar man hjärnan? Konkreta tips och råd.

– SCARF modellen och hur denna kan användas praktiskt i ledarskapet

– Hur får man in träningen och återhämtningen i en fullspäckad vardag

-Reflektion, workshop och diskussion, hur kan du applicera förändringar på din arbetsplats och i ditt ledarskap?

 

Krav på deltagarna:
Intresse och öppenhet inför området stress, hjärnan neuroledarskap.

För vem
För alla företag och ledare som önskar förebygga stressproblematik, öka kunskapsnivån om hjärnan och stress, hur hjärnan fungerar och aktivt använda detta gentemot sina anställda och sig själv för högre energi-, produktivitets- och kreativitetsnivå.

Stil på kursen
Inspirerande, faktarik, insiktshöjande, konkret och utan pekpinnar. Konkreta tips varvas med teori och praktiska exempel inom återhämtning, träning och kost. Stor vikt läggs också på egna reflektionsövningar i grupp och enskilt.

Längd
hel- eller halvdagskurs

Priser:

En föreläsning ca 1-3 tim: offert
Halv- och heldagsworkshop med föreläsning ca 3-7 tim: offert
Gruppcoaching Hållbar Högprestation (max 10 pers) à 2 tim 5 tillfällen: offert

 

Skräddarsydda utbildningar och workshops:

VIll du ha ett helt eget unikt innehåll och att jag skräddarsyr material till er? Det är många företag som vill ha materialet anpassat och det kan jag lösa. Återkom till mig så pratar vi om vad som blir bäst för er.

 

Varmt välkommen att höra av dig!

Ellinor Ladenberg
tel:       0705-38 44 88
epost:  ellinor@ladenberg

Ellinor Ladenberg

Ellinor är utbildad inom Näringsmedicin och Neuroledarskap med inriktning på funktions-medicin och hjärnan. Hon arbetar med företag som föreläsare och som utbildare inom hälsa för professionella.

Uppdragsgivare